Nicht wegschieben! Nie ignoruj! - Broszura 15

Jak chronić dzieci i młodzież przed przemocą seksualną. Informacje.

Nicht wegschieben! Nie ignoruj! - Broszura 15
Herunterladen (PDF: 1,3 MB)

Broszura odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Daje przykłady, jak można rozmawiać z dziećmi o przemocy seksualnej, co można zrobić w przypadku konkretnego podejrzenia lub przypuszczenia oraz jak chronić małoletnich w klubach sportowych, placówkach, przedszkolach, szkołach czy na obozach przed przemocą seksualną i nadużyciami o charakterze seksualnym.