Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest jednym z najważniejszych świadczeń, jakie otrzymują rodziny w Niemczech. Zasiłek ten trafia bezpośrednio do rodzin, co pozytywnie wpływa na ich sytuację finansową.

Film wideo został opublikowany na licencji Creative Commons by-nc-nd/3.0/. Może być rozpowszechniany i publikowany w celach niekomercyjnych, w oryginalnej postaci, z powołaniem na autorstwo „Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży” i Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji".

Zasiłek rodzinny otrzymują wszystkie rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu. Z zasady jest on wypłacany na wszystkie dzieci w wieku do 18 lat. Ale jeżeli dziecko jest bezrobotne, zasiłek jest wypłacany do 21 roku życia lub do 25, jeśli dziecko się uczy. Wniosek o zasiłek rodzinny składa się na piśmie, zwykle w Kasie Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy. Kwota zasiłku rodzinnego przysługująca miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko to 194€, na trzecie dziecko 200€ i 225€ na każde kolejne dziecko.

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń i form pomocy znajdziesz na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa Rodziny oraz na portalu „Familien-Wegweiser“. Możesz teżskorzystaćz serwisu informacyjnego ministerstwa, gdzie po wprowadzeniu kilku informacji dowiesz się, jakie świadczenia rodzinne Ci przysługują.