Świadczenia rodzinne

Dodatek na dziecko

Dodatek na dziecko jest wsparciem dla rodziców o niskich dochodach. Pozwala uniknąć konieczności pobierania zasiłku dla bezrobotnych ALG II.

Film wideo został opublikowany na licencji Creative Commons by-nc-nd/3.0/. Może być rozpowszechniany i publikowany w celach niekomercyjnych, w oryginalnej postaci, z powołaniem na autorstwo „Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży” i Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji".

Rodzice, których zarobki wystarczają na pokrycie własnych kosztów utrzymania, ale nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb dzieci, otrzymują dodatek na dziecko. Dodatek ten jest wypłacany na każde dziecko nie pozostające w związku małżeńskim do 25 roku życia, po spełnieniu następujących warunków: Rodzice muszą pobierać na to dziecko zasiłek rodzinny. Ponadto nie mogą być uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych II (ALG II). Dochód rodziców nie może być niższy od określonego ustawowo progu dochodu minimalnego ani wyższy od progu maksymalnego. Dodatek na dziecko wynosi maksymalnie 170€ miesięcznie. Ponadto można otrzymać świadczenia na cele edukacyjne i udział w życiu społecznym. Wniosek o dodatek na dziecko należy złożyć w formie pisemnej w Kasie Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy. Przy pomocy formularza „KiZ” Federalnego Ministerstwa Rodziny możesz sprawdzić, czy masz prawo do dodatku na dziecko.

Więcej informacji na temat poszczególnych świadczeń i form pomocy znajdziesz na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa Rodziny oraz na portalu „Familien-Wegweiser“. Możesz teżskorzystaćz serwisu informacyjnego ministerstwa, gdzie po wprowadzeniu kilku informacji dowiesz się, jakie świadczenia rodzinne Ci przysługują.