Помощи за семейства

Детски надбавки

Детските надбавки се числят към най-важните помощи, които се предоставят на семействата в Германия. Те помагат директно на семействата и ги облекчават финансово.

Видеото е публикувано с лиценз за Съзидателно споделяне (Creative Commons) by-nc-nd/3.0/. То може да бъде разпространено и публикувано непроменено с нестопанска цел като се посочва неговият носител на авторското право „Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите и Пълномощник на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията“.

Всички семейства, независимо от доходите си, получават детски надбавки. По принцип те се изплащат за всички деца до 18 години. Ако детето е безработно, детските надбавки се плащат до 21 години, а за деца, намиращи се в процес на обучение - до 25 години. Заявлението за получаване на детски надбавки се подава в писмен вид. По принцип детските надбавки са в компетенциите на Семейната каса към Федералната агенция по труда. Детските надбавки са в размер от 194 € месечно за първото и второто дете, за третото дете те са 200 €, а за всяко следващо – по 225 €.

По-подробна информация за отделните видове плащания и помощи можете да намерите на уебстраницата на Федералното министерство на семейството, както и в интернет портала www.familien-wegweiser.de. Възползвайте се от информационната страница на Федералното министерство на семейството. Чрез нея можете посредством въвеждане на малък брой данни да научите какви семейни помощи Ви се полагат.